Datum a čas

Dnes je středa, 30. 9. 2020, 12:08:47

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Jeroným

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den překladatelů

Počasí

 

Spolupracující organizace

logo kadanObec s rozšířenou působností

Město Kadaňlogo ukÚstecký kraj

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ROKLE 

(německy Rachel) leží v nadmořské výšce 340 m.

Historie:

Vesnice se původně jmenovala Radkovíce (zmínka o villa Radkowicz z roku 1367), ale jméno se s příchodem německého obyvatelstva změnila na Rachel ve významu „hluboko“. Tuto podobu si jméno s určitými obměnami (Rachl, Racherle) uchovalo až do roku 1923, kdy bylo změněno na českou Rokli. Zdena Binterová však s odvoláním na listinu Karla IV. klade Radkovice mezi Nechranice a Naší a považuje Rachel za původní název obce. To vysvětluje rozdíl udávaných let, kdy je Rokle poprvé zmiňována v písemných pramenech.

První písemná zmínka o Rokli je z roku 1368, kdy byla součástí majetku města Kadaně, v jejímž vlastnictví zůstala až do osamostatnění v roce 1850. Vrchností zde tedy byl kadaňský purkmistr a městská rada. Od 17. století byla připojena k milžanskému panství a od roku 1643 měla vlastní pozemkovou knihu. Podle Berní ruly z roku 1654 stálo v Rokli pět statků a čtyři chalupy. V letech 1694 a 1695 prodala městská rada několik zdejších domů do soukromého vlastnictví kadaňským měšťanům. Z prodaných usedlostí vznikly dva šosovní dvory: menší dvůr byl tvořen dvěma usedlostmi v majetku rodiny Frischových a tzv. střední dvůr tvořily tři rokelské usedlosti a dvě usedlosti v Prahlech.

Po druhé světové válce se do vesnice přistěhovalo dostatek Čechů, aby ji dosídlili na předválečnou úroveň. Dokonce zde v roce 1950 vznikla jednotřídní škola, ale brzy byla zavřena. Byla zde jedna z poboček Státního statku Kadaňská Jeseň. Přestože ve 20. století počet obyvatel spíše klesal, zůstala Rokle samostatnou obcí nejprve v okrese Kadaň a od roku 1961 v okrese Chomutov.

Přírodní památky:

Sluňáky jsou od roku 1966 vyhlášeny přírodní památkou, jež spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Rozkládají se na ploše 3,27 ha. Důvodem ochrany jsou křemencové balvany s typickým zvětralým povrchem – jeden z posledních výskytů křemenců roztroušených volně na povrchu a mělce pod povrchem. Jedná se o nejlepší ukázku v českém masívu, jak vypadal jeho povrch v prakticky nezměněné podobě od začátku druhohor nebo třetihor dodnes.

Kulturní památky:

Klasicistní zámek Rokle z konce 18. století, původně panský dům, se poprvé objevuje na katastrální mapě z roku 1842 jako součást zdejšího poplužního dvora. Roku 1847 byl přestavěn v klasicistním slohu. Po roce 1948 patřil zámek státnímu statku, v jehož majetku zůstal až do roku 1990. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Dnes je v zámku ICInformační centrum s občerstvením, jehož vlastníkem a provozovatelem je Obec Rokle. Občanům i turistům nabízí občerstvení, ubytování, sportovní (herní komponenty) a kulturní (víkendové volnočasové aktivity, 3D TV, WIFI free) vyžití.

Výklenková kaple v podobě pilastrové edikuly ze druhé čtvrtiny 18. Století má ve výklenku sochu Panny Marie, která je kopií gotické sochy z oseckého kláštera. Na římsami zdobeném štítě jsou sochy svatého Josefa, svatého Jana Nepomuckého a Boha Otce se synem.

Socha svatého Jana Nepomuckého z poloviny 18. století.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice datovaný do roku 1759 jedním z nejviditelnějších znaků barokní architektury.

Firmy:

Lesy obhospodařuje Myslivecký spolek Rovnost Rokle z.s. a Honební společenstvo Rokle.

Zemědělské plochy obhospodařuje REVITAL – R s.r.o.